Bazár parking 2000 logó

4030 Debrecen, Vágóhíd u. 10-12

Telefon: +36 30 945 0922
+36 52 440 545

Hőközpontok, alagútrendszerek

Takarítás – Hőközpontok, alagútrendszerek takarítása

Az úgynevezett hőközpontok a távhőt szolgáltató rendszerek alapvető műszaki létesítményei. Működésük lényege, hogy fizikailag is elválasztják egymástól a távfűtési hálózatot, valamint az épület saját melegvíz- és központi fűtéshálózatát. Célját tekintve a hőközpont egy hőátadó állomás, mely egyrészt biztosítja a lakások hőleadóiban, azaz a radiátorokban a megfelelő hőmérsékletű víz keringetését, másrészt megoldja a használati-melegvíz termelését is. A megfelelő módon működő és szabályozott hőközponti rendszerekről, illetve azok karbantartásáról minden esetben az épület gondoskodik.

Ezek a hőközpontok a városok alatt futó alagútrendszerek végpontjai. Ezek az alagútrendszerek tartalmazzák ugyanis a távfűtési vezetékeket is, így a távfűtési hálózat kiemelten fontos elemeit képezik.

Ezek igen kényes rendszerek, melyeknek a folyamatos karbantartása és tisztántartása biztosítja a szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli, hibátlan működését. Ennek megfelelően érdemes mind a hőközpontok, mint az azokhoz kapcsolódó alagútrendszerek takarítását szakértőkre bízni, hiszen egy távfűtési szempontból túlterhelt téli időszakban például a nem megfelelően elvégzett munkák miatti működési zavar komoly károkat okozhat.

Ezen hőközpontok a bérházak alatt találhatóak meg, takarításuk éves szinten két alkalommal szükséges, illetve esetleges munkálatok elvégzése vagy külön bejelentés esetén ennél gyakrabban. Ennek megfelelően ezen hőközpontok, valamint a hozzájuk tartozó alagútrendszerek takarítása szerződéses rendszerben működik.

Emellett cégünk elvégzi nagy hőközpontok belső és külső takarítását egyaránt. Ebbe nem csak a hőközpont takarítása, felmosása, csövek tisztítása és a szemét eltávolítása tartozik bele, de részét képezi a környező területek rendben tartása, fűnyírás, szemétszedés, a téli időszakban pedig a hótolás.

A különböző méretű központokhoz tartozó alagútrendszerek takarításának része a távfűtési rendszereket tartalmazó alagútrendszerek csöveinek portalanítása, lemosása, a csövek letakarítása évente kétszer, illetve igény szerint ennél gyakrabban.